top of page
PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Tibas Co kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tibas Co, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tibas Co verstrekt.

Tibas Co kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Tibas Co gegevens nodig heeft
Tibas Co verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tibas Co uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Tibas Co gegevens bewaart
Tibas Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Tibas Co verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Tibas Co worden geen algemene bezoekgegevens of cookies bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tibas Co gebruikt in voorkomend geval deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Tibas Co maakt (vooralsnog) geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tibas Co bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Tibas Co gebruik gaat maken van Google Analytics zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r.tibasco@gmail.com. Tibas Co zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Tibas Co neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tibas Co maakt tenminste vóór 1 januari 2019 gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tibas Co verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tibas Co op via r.tibasco@gmail.com. De website www.tibas-co.nl is een website van Tibas Co.

Tibas Co is als volgt te bereiken:
Per post: Tibas Co, Dieze 57, 5032 XG Tilburg.
Per telefoon: 06 - 42188738
Per e-mail: r.tibasco@gmail.com

bottom of page